ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
108.000,00 Bs.
1 سال
140.400,00 Bs.
1 سال
140.400,00 Bs.
1 سال
.net
135.000,00 Bs.
1 سال
175.500,00 Bs.
1 سال
175.500,00 Bs.
1 سال
.org
135.000,00 Bs.
1 سال
175.500,00 Bs.
1 سال
175.500,00 Bs.
1 سال
.xyz
108.000,00 Bs.
1 سال
140.400,00 Bs.
1 سال
140.400,00 Bs.
1 سال
.co
270.000,00 Bs.
1 سال
351.000,00 Bs.
1 سال
351.000,00 Bs.
1 سال
.cl new!
180.000,00 Bs.
1 سال
234.000,00 Bs.
1 سال
234.000,00 Bs.
1 سال
.site
225.000,00 Bs.
1 سال
292.500,00 Bs.
1 سال
292.500,00 Bs.
1 سال
.info
135.000,00 Bs.
1 سال
175.500,00 Bs.
1 سال
175.500,00 Bs.
1 سال
.club
135.000,00 Bs.
1 سال
175.500,00 Bs.
1 سال
175.500,00 Bs.
1 سال
.com.ve
5.500,00 Bs.
1 سال
5.500,00 Bs.
1 سال
5.500,00 Bs.
1 سال
.net.ve
5.500,00 Bs.
1 سال
5.500,00 Bs.
1 سال
5.500,00 Bs.
1 سال
.org.ve
5.500,00 Bs.
1 سال
5.500,00 Bs.
1 سال
5.500,00 Bs.
1 سال
.info.ve
5.500,00 Bs.
1 سال
5.500,00 Bs.
1 سال
5.500,00 Bs.
1 سال
.co.ve
5.500,00 Bs.
1 سال
5.500,00 Bs.
1 سال
5.500,00 Bs.
1 سال
.web.ve
5.500,00 Bs.
1 سال
5.500,00 Bs.
1 سال
5.500,00 Bs.
1 سال
.live
260.000,00 Bs.
1 سال
338.000,00 Bs.
1 سال
338.000,00 Bs.
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains